Lønnsforhandlinger 2021

Oppgjøret i staten og lokale lønnsforhandlinger ved UiO. Status 10. juni.

Det er mange som lurer på hva status for de ordinære lønnsforhandlingene i år ved UiO er. Siden oppgjøret gikk til mekling er prosessen sterkt forsinket i år, og for oss som sitter med forhandlingene er det ikke bare generelle tillegg og individuelle medlemskrav vi skal forhandle med arbeidsgiver om. Hele prosessen rundt med tidsfrister ol. er også gjenstand for forhandlinger.

Men jeg renger med at første del av dette blir klart i neste uke og at det kommer konkret informasjon utover neste uke til dere om prosessen. (Men det er forhandlinger så jeg kan ikke love.)

Olav Stanly Kyrvestad

leder

Av Olav Stanly Kyrvestad
Publisert 11. juni 2021 00:05 - Sist endret 11. juni 2021 00:05