Frist for lønnskrav 2021 og link til skjema

Da er det tid for å lever lønnskrav til de ordinære lønnsforhandlingene for 2021. Fristen er 20. august.

Skjemaene finner dere her:

Norsk: https://nettskjema.no/a/161830
English: https://nettskjema.no/a/162968

Det er lurt å skrive kravet i ett dokument før man legger inn teksten i skjemaet. Du trenger også ansattnummer og egen lønn fra hr-portalen når du skal sende inn skjemaet.

Hva du skal skrive kravet ut i fra finner du her:

https://www.uio.no/om/regelverk/personal/overordnet/lonnspolitikk.html

Kriteriene for Teknisk-Administrative er:

 • ansvars-/oppgavenivå og arbeidsutførelse

 • oppgaver som krever høy grad av spesialisering

 • bredde og/eller kompleksitet i oppgave/ansvarsområde

 • oppgaver som befinner seg i avdelingsvise grensefelt og forutsetter særlig grad av samhandling

 • nøkkelfunksjoner knyttet til koordinering og tilrettelegging

 • utvikling av jobbens innhold

 • initiativ, selvstendighet, fleksibilitet i arbeidet

 • relevant utvikling/oppgradering av egen kompetanse

 • arbeidserfaring

 • utvikling av kvalitet på tjenestene

 • samspill med vitenskapelig personale og bidrag til fagutvikling

 • rådgivning/veiledning, for eksempel i forbindelse med kompetanseoppbygging

 • tilrettelegging for kommunikasjon, samarbeid, kreativitet og godt arbeidsmiljø

 • tillitsverv, deltakelse i styringsorganer, interne og eksterne utvalg og arbeidsgrupper

 • annen innsats som bidrar til utvikling av organisasjonen og/eller fellesskapet

Og om det er aktuelt for deg å kreve endret stillingskode finner du kriteriene for de ulike stillingskodene i bruk ved UiO her:

https://www.uio.no/om/regelverk/personal/teknisk-administrativt/stillingsstruktur.html

 

Emneord: Lønnsforhandlinger, NITO, 2021
Publisert 25. juni 2021 10:11 - Sist endret 25. juni 2021 10:18