Norsk Geologisk Forening (NGF) står bak utgivelsen av boken 'Landet blir til - Norges geologi'. Boken gir en beskrivelse av Norge og den kloden vi bor på og lever av. Den er rikt illustrert med unike fotografier, tegninger og kart fra sør til nord.

2006-utgaven, redaktører:
Ivar B. Ramberg,
Inge Bryhni og
Arvid Nøttvedt

2013-utgaven, redaktører:
Ivar B. Ramberg,
Inge Bryhni,
Arvid Nøttvedt og
Kristin Rangnes

Ettersom den norske utgaven fra 2013 nå er utsolgt så har NGF valgt, etter avtale med alle forfatterne / illustratørene, å gjøre innholdet gratis tilgjengelig. Boka er bl.a. pensum i en rekke geologifag ved universitetene / høyskolene i Norge, og NGF er opptatt av at innholdet i boka fortsatt skal være tilgjengelig for studenter og andre interesserte.

Les et kapittel (krever en PDF-leser) (noen PDF'er er >40 Mb store så nedlasting kan ta litt tid):

Kapittel 1 - Innledning - Norges geologi fra urtid til nåtid

Kapittel 2 - Jorda skifter ansikt

Kapittel 3 - De eldste bergartene dannes. Jordas urtid; 4600–850 Ma

Kapittel 4 - Urtidskontinentet brytes opp. Seinprekambrium, fra urtid til oldtid; 850–541 Ma

Kapittel 5 - Havet oversvømmer landet. Kambrium, ordovicium, silur – et yrende liv i havet; 541–419 Ma

Kapittel 6 - En fjellkjede blir til. Oppbygningen av kaledonidene; ca. 500–405 Ma

Kapittel 7 - Fjellkjeden går til grunne. Kaledonidene brytes ned; ca. 405–359 Ma

Kapittel 8 - Vidstrakte sletter, kull og salt. Karbon og perm i nord; 359–252 Ma

Kapittel 9 - Vulkaner, forkastninger og ørkenklima. Osloriften og Nordsjøen i karbon og perm; 359–252 Ma

Kapittel 10 - Fra ørken til elveslette – fra land til hav. Trias; 252–201 Ma

Kapittel 11 - Norge omkranses av kystsletter og deltaer. Tidlig- og mellomjura; 201–164 Ma

Kapittel 12 - Grunnlaget for Norges oljerikdom. Seinjura, et øyhav vokser fram; 164–145 Ma

Kapittel 13 - Høyt hav og lave horisonter. Kritt, jordas drivhustid; 145–66 Ma

Kapittel 14 - Av hav stiger landet. Paleogen og neogen, kontinentene av i dag formes; 66–2,6 Ma

Kapittel 15 - Istider kommer og går. Pleistocen; 2,6 Ma til 11 700 år

Kapittel 16 - Norge trer fram. De siste 11 700 år – Holocen

Kapittel 17 - Hva vil fremtiden bringe? Geofarer, klimaendringer, landheving og kontinentforflytning

Kapittel 18 - Attraksjoner fra naturens verksted. Geologiske perler skapt gjennom milliarder av år

Kapittel 19 - Diverse geologiske kart

Kapittel 20 - Bibliografi

Illustrasjonene i boka kan også lastes ned som JPG-filer i middels PowerPoint-oppløsning.

Om boken
Første opplag 2006. Annet opplag, med rettelser 2007. ISBN 978-82-92344-31-6
2. utgave 2013, ISBN 978-82-92-39483-0 (utsolgt!)
Rettighetshaver: © Norsk Geologisk Forening (NGF) og de enkelte forfatterne, illustratørene og fotografene.
Redaktører 2006: Ivar B. Ramberg, Inge Bryhni og Arvid Nøttvedt
Redaksjonsstab: Kristin Rangnes og Kristen Mørk
Redaktører 2013: Ivar B. Ramberg, Inge Bryhni, Arvid Nøttvedt og Kristin Rangnes
Styringskomité: Inger Strass, Gunn Mangerud, Anthony Spencer, Leif Lømo
Grafisk utforming: Bjørg Inger Svendgård (NGU)
Ombrekking: Bjørg Inger Svendgård (NGU), Lara Rolseth (plenti design) og Unni Fjærestad (PDC Tangen)
Trykk: PDC Tangen AS
UTGIVER:
Norsk Geologisk Forening (NGF)
c/o NGU, 7491 Trondheim
Tlf.: 73904468. https://geologi.no/

Reference to English edition (still for sale as of June 2021):
"The making of a land - Geology of Norway", Ramberg, Bryhni, Nøttvedt & Rangnes (Eds), 2008.
Read more: http://www.geologi.no/englishbook/

Web-tilrettelegging: Hans Arne Nakrem, Naturhistorisk museum, UiO.
Feil som oppdages skal rapporteres tilbake til h.a.nakrem@nhm.uio.no

Det må ikke kopieres fra denne boken i strid med åndsverksloven eller i strid med avtaler om kopiering inngått med Kopinor, interesseorgan for rettighetshaveretil åndsverk. Copyright for tekst og illustrasjoner ligger hos NGF, forfatterne, fotografer og tegnere.

Les mer om boka: http://geologi.no/ny-landet-blir-til/

Oppdatert: 01.06.2021

Lokal webmaster: Hans Arne Nakrem, epost: