Norsk Geologisk Forening (NGF) står bak utgivelsen av boken 'Landet blir til - Norges geologi'. Boken gir en beskrivelse av Norge og den kloden vi bor på og lever av. Den er rikt illustrert med unike fotografier, tegninger og kart fra sør til nord.

2006-utgaven, redaktører:
Ivar B. Ramberg,
Inge Bryhni og
Arvid Nøttvedt

2013-utgaven, redaktører:
Ivar B. Ramberg,
Inge Bryhni,
Arvid Nøttvedt og
Kristin Rangnes

Illustrasjoner fra boken (2006-utgaven):

Velg bokkapittel :

NYE illustrasjoner fra 2013-utgaven (unntatt Kapittel 18)

Alle illustrasjonene fra Kapittel 18, 2013-utgaven.

Om boken
Første opplag 2006. Annet opplag, med rettelser 2007. ISBN 978-82-92344-31-6
2. utgave 2013, ISBN 978-82-92-39483-0
Rettighetshaver: © Norsk Geologisk Forening (NGF) og de enkelte forfatterne, illustratørene og fotografene.
Redaktører 2006: Ivar B. Ramberg, Inge Bryhni og Arvid Nøttvedt
Redaksjonsstab: Kristin Rangnes og Kristen Mørk
Redaktører 2013: Ivar B. Ramberg, Inge Bryhni, Arvid Nøttvedt og Kristin Rangnes
Styringskomité: Inger Strass, Gunn Mangerud, Anthony Spencer, Leif Lømo
Grafisk utforming: Bjørg Inger Svendgård (NGU)
Ombrekking: Bjørg Inger Svendgård (NGU), Lara Rolseth (plenti design) og Unni Fjærestad (PDC Tangen)
Trykk: PDC Tangen AS
UTGIVER:
Norsk Geologisk Forening (NGF)
c/o NGU, 7491 Trondheim
Tlf.: 73904468, Fax: 73921620

Reference to English edition:
"The making of a land - Geology of Norway", Ramberg, Bryhni, Nøttvedt & Rangnes (Eds), 2008.
Read more: http://www.geologi.no/englishbook/

Web-tilrettelegging: Hans Arne Nakrem, Naturhistorisk museum, UiO

Det må ikke kopieres fra denne boken i strid med åndsverksloven eller i strid med avtaler om kopiering inngått med Kopinor, interesseorgan for rettighetshaveretil åndsverk. Copyright for tekst og illustrasjoner ligger hos NGF, forfatterne, fotografer og tegnere.

NB: Illustrasjonene vises i såkalte "pop-up" vinduer. Dersom du ikke ser bildene (dvs. du får ikke fram de enkelte kapitlene), så er sannsynligvis nettleseren din satt opp til IKKE å vise pop-up-vinduer. I oppsettet i din nettleser må du da skru AV "pop-up-blokkering".

Bokens illustrasjoner vises og skrives best ut med nettleseren Mozilla Firefox (som skalerer utskrifter når man trykker på utskriftknappen som er nederst på hver illustrasjonsside) Firefox er gratis, last ned her: http://firefox.no/. Den norske nettleseren Opera skalerer også, men takler ikke utskrift fra "rammer" ("frames") like elegant. Versjon 7 av MS Internet Explorer (som følger med Vista) skalerer også utskrifter.

Les mer om boka: http://geologi.no/ny-landet-blir-til/

Oppdatert: 10.04.2013

Lokal webmaster: Hans Arne Nakrem, epost: