Norsk Geologisk Forening (NGF) står bak utgivelsen av boken 'Landet blir til - Norges geologi'. Boken gir en beskrivelse av Norge og den kloden vi bor på og lever av. Den er rikt illustrert med unike fotografier, tegninger og kart fra sør til nord.

2006-utgaven, redaktører:
Ivar B. Ramberg,
Inge Bryhni og
Arvid Nøttvedt

2013-utgaven, redaktører:
Ivar B. Ramberg,
Inge Bryhni,
Arvid Nøttvedt og
Kristin Rangnes

Ettersom den norske utgaven fra 2013 nå er utsolgt så har NGF valgt, etter avtale med alle forfatterne / illustratørene, å gjøre innholdet gratis tilgjengelig. Boka er bl.a. pensum i en rekke geologifag ved universitetene / høyskolene i Norge, og NGF er opptatt av at innholdet i boka fortsatt skal være tilgjengelig for studenter og andre interesserte.

Les et kapittel (krever en PDF-leser) :

Kapittel 1 - Innledning - Norges geologi fra urtid til nåtid

Kapittel 2 - xxxxxx

 

Illustrasjonene i boka kan også lastes ned som JPG-filer i middels PowerPoint-oppløsning.

Om boken
Første opplag 2006. Annet opplag, med rettelser 2007. ISBN 978-82-92344-31-6
2. utgave 2013, ISBN 978-82-92-39483-0 (utsolgt!)
Rettighetshaver: © Norsk Geologisk Forening (NGF) og de enkelte forfatterne, illustratørene og fotografene.
Redaktører 2006: Ivar B. Ramberg, Inge Bryhni og Arvid Nøttvedt
Redaksjonsstab: Kristin Rangnes og Kristen Mørk
Redaktører 2013: Ivar B. Ramberg, Inge Bryhni, Arvid Nøttvedt og Kristin Rangnes
Styringskomité: Inger Strass, Gunn Mangerud, Anthony Spencer, Leif Lømo
Grafisk utforming: Bjørg Inger Svendgård (NGU)
Ombrekking: Bjørg Inger Svendgård (NGU), Lara Rolseth (plenti design) og Unni Fjærestad (PDC Tangen)
Trykk: PDC Tangen AS
UTGIVER:
Norsk Geologisk Forening (NGF)
c/o NGU, 7491 Trondheim
Tlf.: 73904468, Fax: 73921620

Reference to English edition (still for sale as of June 2021):
"The making of a land - Geology of Norway", Ramberg, Bryhni, Nøttvedt & Rangnes (Eds), 2008.
Read more: http://www.geologi.no/englishbook/

Web-tilrettelegging: Hans Arne Nakrem, Naturhistorisk museum, UiO

Det må ikke kopieres fra denne boken i strid med åndsverksloven eller i strid med avtaler om kopiering inngått med Kopinor, interesseorgan for rettighetshaveretil åndsverk. Copyright for tekst og illustrasjoner ligger hos NGF, forfatterne, fotografer og tegnere.

Les mer om boka: http://geologi.no/ny-landet-blir-til/

Oppdatert: 01.06.2021

Lokal webmaster: Hans Arne Nakrem, epost: