Bedriftspresentasjon med Freyr

For å løse krimakrisen må vi utvikle og bruke teknologi for fornybar energi. Freyr er et av selskapene som jobber med dette, og planlegger å ansette kloke hoder i årene framover.

En batterifabrikk kan kanskje se sånn ut?

Fram mot 2023 ønsker Freyr å bygge 4 batterifabrikker i Norge. De kommer til å trenge kloke hoder, og er blant annet interesserte i MENA-studenter. I første omgang skal de lyse ut trainee-stillinger som begynner til høsten, og om du har en grad kan du jo vurdere å søke? Vi håper i hvert fall å se dere på presentasjonen, som blir digital for å holde dere trygge.

Publisert 22. des. 2020 15:21 - Sist endret 22. des. 2020 15:21