Programrådet

Programrådet for Materialvitenskap for Energi og Nanoteknologi

For alle studieprogram på UiO finnes det en gruppe med representanter som utvikler og forbedrer programmet, og for MENA er det programrådet. Dessverre finnes det ikke noe fagutvalg som tar for seg MENA-programmet, men representantene i programrådet er både studenter og ansatte som kommer fra både fysisk- og kjemisk institutt. Studentrepresentantene velges på Menageriets semesterlige generalforsamling.

Programrådet tar for seg alle saker angående endringer av studieprogrammet, gjerne når MN-fakultetet ønsker endringer basert på undersøkelser de har gjennomført. Da innkaller programrådet til møte hvor det diskuteters hvordan de ønsker å løse de gjeldende problemene. En klassiker er hvordan man skal senke frafallet på MENA-programmet, som er betydelig de første semestrene.

Det jobbes også med saker rettet mer direkte mot studentene, slik som når man blir utsatt for sykdom og får problemer med å fullføre studiene på normert tid. Da kan man ta kontakt med programrådet og søke utsettelse på master, eller hvis man er på bachelor kan man fortsatt få godkjent et semester som 100 % student til lånekassen, selv om man ikke klarer å gjennomføre alle kursene. Slik er programrådet et hjelpemiddel for studenter i nød.

Frem til 2016 ble det jobbet med noe som ble kalt Interact-prosessen, en prosess startet av MN-fakultetet for fullstendig gjennomgang av studieprogrammer og kurs på hele fakultetet. Altså en total renovering av studiene. Representantene i denne gruppen jobbet for å sette opp en fornuftig utdanningsplan for å gi studentene den kompetansen de trenger for å starte på, og fullføre, masteroppgaven som godt kvalifiserte studenter.