Menabrygg

Menageriets ølavdeling, Menabrygg, blei oppretta i 2014 og har siden den gang ekspandert i et forrykende tempo. I dag består Menabrygg av en bryggmeister og flere flittige bryggere. Flere ganger i semesteret brygger vi på vår 50L Speidel, som vi har fått støtte til fra LNU. Vi brygger varierte batcher som serveres på diverse arrangementer gjennom semesteret som Beerpongturnering, MAKE, SMNs Julebord, sommerfest og mye mer.

Menageriets hovedfokus er, og vil alltid være, samhold mellom studentene og tilhørlighet til MENA-programmet og UiO. Gjennom Menabrygg ønsker Menageriet å engasjere studenter som ønsker å være med i studentgruppa. Uten å nødvendigvis måtte være med i styret med stillinger som bryggerlærlig og generelt frivillige brygger.

Vi holder også øl-kveld hvert semesteret hvor det holdes foredrag, serveres øl som smakes og bedømmes. Her er alle velkomne, uansett grad, studie, interesse eller tidligere erfaring.