Menabrygg

Menageriets ølavdeling, Menabrygg, ble opprettet i 2014 og har siden den gang ekspandert i et forrykende tempo. I dag består Menabrygg av en bryggmeister og flere flittige bryggere. Flere ganger i semesteret brygger vi på vår 50L Speidel som vi har fått støtte til fra LNU, og brygger varierte batcher som serveres på diverse arrangementer gjennom semesteret, som BeerProng turnering, MaKE dagen, SMN Julebord, Sommerfesten og mye mer.

Menageriets hovedfokus er, og vil alltid være, fokus på samhold mellom studentene, og tilhørlighet til Menaprogrammet og UiO. Gjennom Menabrygg ønsker Menageriet å engasjere studenter som ønsker å være med i studentgruppen, uten å nødvendigvis måtte være med i styret, gjennom stillinger som bryggerlærlig og generell frivillige brygger.

Vi holder også øl-kvelder hvert semesteret hvor det holdes foredrag, serveres øl som smakes og bedømmes, og det sosialiseres. Her er alle velkomne, uansett grad, studie, interesse eller tidligere erfaring.