Master-presentasjoner!

Tirsdag 20.februar arrangerer Menageriet med midler fra Kjemisk institutt masterpresentasjoner hvor tidligere MENA-studenter Jenny Natalie Anvik Torkildsen, Sindre Rannem Bilden og Kristin Hubred Nygård skal fortelle om hva deres masteroppgave går ut på!  Etterpå blir det pizza, si ifra om du har allergier eller preferanser som må tas hensyn til! Under er en kort beskrivelse av de forskjellige masteroppgavene!  

Jenny Natalie Anvik Torkildsen
«Masteroppgaven omhandler mekaniske, fysikalske og kjemiske egenskaper til epoxy-malingsfilmer med varierende typer funksjonelle fyllstoff. Det fokuseres særlig på interaksjonen mellom epoxyen (polymer) og fyllstoffet (mineral), og egenskapene til de ulike malingene forklares fra de observerte interaksjonene. Silaner benyttes til overflatemodifikasjon av fyllstoffene for å oppnå en kobling mellom fyllstoff-overflaten og epoxy-strukturen. For analyse og testing benyttes instrumentene XPS, SEM, DMA (Dynamical Mechanical Analysis), UTM (Universal testing machine) og Payne permeabilitet-kopper.»  

Sindre Rannem Bilden:
"Elektron Energitapspektroskopi (EELS) går ut på å sende elektroner 
gjennom et materiale og måle energitap. Det er en svært gunstig metode 
for å undersøke elektriske og optiske egenskaper til strukturer på 
nanoskala. Men hvilken informasjon kan man trekke ut? Min masteroppgave 
handler om den teoretiske beskrivelsen av EELS og hvordan simuleringer 
kan bidra til en bedre forsåelse av hva et EEL-spekter kan fortelle."

Kristin Hubred Nygård:
"Hydridoksider er en lite utforsket gruppe materialer som er spennende fordi både hydrogenet og oksygenet er anioner, slik at hydrogenet faktisk har okidasjonstall -1 i forbindelsene. Hydridoksidet La2LiHO3 har vist seg å være hydridledende, men hvordan påvirker det strukturen når Nd blir introdusert inn i La2LiHO3-strukturen? Jeg har gjennom syntese og karakterisering​ arbeidet med å studere sammensetningen La2-xNdxLiHO3. I syntesen har jeg brukt fluksmetoden og sol-gel-metoden og i analysen har jeg brukt XRD, SEM og TGA med MS (termogravimetri med massespektrometri) i min masteroppgave. "

Link til facebook-arrangement. 

Publisert 12. feb. 2018 20:24 - Sist endret 18. feb. 2018 15:08