Generalforsamling

Menageriet ønsker herved velkommen til høstsemesterets generalforsamling!  Her velges det nye styret, forrige semester gjennomgås og forslag for neste semester presenteres - bli med!

Det vil bli servert pizza og drikke.
Alle medlemmer er stemmeberettigede. Medlemskontigent koster 10,- og anskaffes i døra. Vi tar vipps og kort.

Dagsorden:
- Valg av møteleder og referent.
- Godkjenning av innkalling og dagsorden.
- Valg av tre representanter til å skrive under protokoll, samt et tellekorps
- Semesterberetning V17
- Regnskap V17
- Forslag til semesterplan H17
- Forslag til budsjett H17
- Forslag til vedtektsendringer
- Valg til programrådet
- Valg av nytt styre
- Eventuelt

Alle relevante saksdokumenter vil publiseres her senest en uke før generalforsamlingen og sendes ut på mail. Er du ikke på mailinglista? Klikk lenken under:
https://sympa.uio.no/fys.uio.no/subscribe/menageriet-alle

Forslag til vedtektsendringer må legges fram skriftlig for styret senest tre dager, og vil offentliggjøres senest to dager, før generalforsamlingen. 
Frist for å sende inn forslag til vedtektsendringer er altså 22. august.

Spørsmål må gjerne postes her eller sendes på mail til menageriet-styret@fys.uio.no

Lurer du på hva det innebærer å være med i styret? Send oss en facebookmelding, kom innom kontoret for en prat eller huk tak i noen av oss i fadderuka eller i gangen på kjemisk! 

Håper på å se deg der!

Mvh
Styret

Publisert 22. aug. 2017 10:32 - Sist endret 27. okt. 2017 13:44