Forsiden

En internasjonal kunnskapskonkurranse for kjemielever i den videregående skolen.

Konkurransen har vært arrangert siden 1968, og Norge har vært med siden 1982. Det er nå mer enn 70 land som deltar. De som skal representere Norge velges ut gjennom flere uttagningsrunder i Norge.

Et av formålene med kjemiolympiadene er å prøve å stimulere til økt interesse for kjemi ved å gi et tilbud som forhåpentligvis er spennende, morsomt og litt annerledes.

KJEMIOLYMPIADEN

Datoene for kjemiolympiaden 2020/2021 er følgende:
1. runde: En dag i ukene 40-42 i 2020.
2. runde: Utsatt til fredag 19. mars 2021.
Finaleuke er avlyst. 
Treningsleir: juni 2021.
Nordisk finale er avlyst
Internasjonal finale: juli 2021, verstland Japan. Arrangeres digitalt.
Mer informasjon om gjennomføringen av kjemiolympiaden for lærere og elever, og plan for alle fagolympiadene for 2020/2021.

Kjemiolympiadearrangementene som forutsetter reise vil avhenge av koronasituasjonen på det aktuelle tidspunktet.

Aktuelt

Scandium 2009Finaledeltagere 2011Norge-Sverige 2010
Bildene viser de skandinaviske deltagerne på kjemiolympiaden i Storbritannia 2009, deltagerne i den norske finaleuka 2012, og de norske og svenske på kjemiolympiaden i Japan 2010.