Forsiden

En internasjonal kunnskapskonkurranse for kjemielever i den videregående skolen.

Konkurransen har vært arrangert siden 1968, og Norge har vært med siden 1982. Det er nå mer enn 70 land som deltar. De som skal representere Norge velges ut gjennom flere uttagningsrunder i Norge.

Et av formålene med kjemiolympiadene er å prøve å stimulere til økt interesse for kjemi ved å gi et tilbud som forhåpentligvis er spennende, morsomt og litt annerledes.

KJEMIOLYMPIADEN

Datoene for kjemiolympiaden 2022/2023 er følgende:
1. runde: En dag i ukene 40-42 i 2022.
2. runde: Torsdag 2. februar 2023.
Finaleuke: 20.-24. mars 2023. 
Treningsleir: juni 2023.
Nordisk finale juli 2023, København, Danmark
Internasjonal finale: 16.-25. juli 2023, Zürich, Sveits 
Mer informasjon om gjennomføringen av kjemiolympiaden for lærere og elever, og plan for alle fagolympiadene for 2022/2023.

Kjemiolympiadearrangementene som forutsetter reise vil avhenge av koronasituasjonen på det aktuelle tidspunktet.

Aktuelt

Bildet viser finaledeltagerne i 2022Bildet viser de nordiske deltagerne i 2018
Bildene viser deltagerne i den norske finaleuka og de nordiske deltagerne i tidligere kjemiolympiader.

NKS UiO NFR-Udir