Forsiden

En internasjonal kunnskapskonkurranse for kjemielever i den videregående skolen.

Konkurransen har vært arrangert siden 1968, og Norge har vært med siden 1982. Det er nå mer enn 70 land som deltar. De som skal representere Norge velges ut gjennom flere uttagningsrunder i Norge.

Et av formålene med kjemiolympiadene er å prøve å stimulere til økt interesse for kjemi ved å gi et tilbud som forhåpentligvis er spennende, morsomt og litt annerledes.

KJEMIOLYMPIADEN

Datoene for kjemiolympiaden 2021/2022 er følgende:
1. runde: En dag i ukene 40-42 i 2021.
2. runde: Torsdag 17. februar 2022.
Finaleuke: 4.-8. april 2022. 
Treningsleir: juni 2022.
Nordisk finale juli 2022, Reykjavik, Island
Internasjonal finale: 10.-20. juli 2022, arrangert av Tianjin, Kina, men foregår pga Covid digitalt med en samling i Oslo for de norske deltagerne.
Mer informasjon om gjennomføringen av kjemiolympiaden for lærere og elever, og plan for alle fagolympiadene for 2021/2022.

Kjemiolympiadearrangementene som forutsetter reise vil avhenge av koronasituasjonen på det aktuelle tidspunktet.

Aktuelt

Scandium 2009Finaledeltagere 2011Norge-Sverige 2010
Bildene viser deltagerne i den norske finaleuka og de skandinaviske deltagerne i tidligere kjemiolympiader.

NKS UiO NFR-Udir