Bakgrunn

Informasjon om Kjemiolympiaden - Kjemi-OL

Informasjon til kjemilærere:

 • Informasjon om årets konkurranse samt oppgaver sendes til kontaktpersonen ved skolene, se listen over skoler/kontaktpersoner i vårt register pr. 22/9-2022. Skoler som ikke står på denne listen og som ønsker å få tilsendt informasjon fra kjemi-OL, må sende en epost med navn på kontaktperson til Bjørn Dalhus.

Informasjon til elever:

  Litt informasjon om konkurransen:

  • 1. runde av konkurransen foregår hvert år i oktober (hver skole velger en i den angitte perioden). Det er kjemilærerne på skolene som gjennomfører og retter denne runden. Alle elever som ønsker kan delta. Nivå: Kjemi1, Lengde: 90 min, Type: Kun flervalgsoppgaver.
  • 2. runde gjennomføres av kjemilærerne på en angitt dag i januar. Det er de ca. 150 beste i 1. runde som får delta. Besvarelsene rettes av kjemiolympiadekomiteen. Nivå: Hele Kjemi2, Lengde: 180 min,
  • De 16 beste i 2. runde inviteres til kurs på Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo, og av disse velges 4 ut som reiser til den internasjonale finalen.
  • For deltagelse i den internasjonale finalen gjelder det at man er elev ved en videregående skole, og at man må være under 20 år pr. 1. juli i det året den internasjonale finalen finner sted. Videre må man være norsk statsborger, eller være registert ved en norsk videregående skole hele siste året. Elever som ikke fyller disse kravene kan delta i 2. runde, men kan ikke bli tatt ut hverken til den norske eller den internasjonale finalen. Personer som er uteksaminert fra videregående skole og har begynt på universitet eller tilsvarende kan ikke delta.

  Her kan du laste ned vår informasjonsbrosjyre : Brosjyre 

  Her kan du laste ned vår reklameplak : Plakat

   

   

  Nedenfor finner du litt mer informasjon om kjemiolympiaden.

    

   Hva er Kjemiolympiaden?

    

   Innledning

   Internasjonale kjemiolympiader (IChO) har vært arrangert siden 1968, og det er nå mer enn 60 land som deltar hvert år. Hvert land stiller med intil 4 finalister. Målet er å stimulere skoleelever med interesse og anlegg for kjemi til å fortsette arbeidet med fagene. Det legges stor vekt på utbyttet som deltakerne har av faglig og sosialt samvær med jevnaldrende fra mange land. Norsk deltakelse i IChO startet i 1982, etter at Norsk Kjemisk Selskap var gjort oppmerksom på arrangementet, og hadde observatører tilstede i 1981.

   Den internasjonale konkurransen har høy prestisje i mange land, og det faglige nivået ligger godt over innholdet i norsk skole. Ved selvstendig arbeid og kurs gjennom olympiadeprogrammet viser det seg likevel at de norske elevene hevder seg godt.

   Rekrutteringen til realfagene i Norge er bekymringsfullt lav. Gjennom deltakelse i kjemiolympiadene håper vi å stimulere interessen ved å komme med et tilbud som er spennende og litt "annerledes" enn det lærere med store klasser og stor spredning i evner og interesser har mulighet til å tilby. De to uttaksprøvene holdes innen henholdsvis Kjemi1- og Kjemi2-fagstoffet, slik at oppgavene kan brukes i deler av undervisningen ved senere anledninger. Den viktigste målgruppen for arbeidet med kjemiolympiadene er ikke de 4 IChO-deltakerne, men det mye større antall elever som er med i uttaksprøvene, spesielt de rundt 150 faglig sterke elevene som er tatt ut til den andre prøven og de 16 som inviteres til den norske finaleuken.
    

   Gjennomføring

   Norsk deltakelse i IChO organiseres gjennom Norsk Kjemisk Selskap og arbeidet utføres vesentlig som dugnad av Kjemiolympiadekomiteen.
    

   1. runde

   Første uttaksprøven holdes om høsten året før den internasjonale finalen. Prøven varer 90 minutter. Oppgavesettet skal kunne besvares på bakgrunn av faginnholdet i Kjemi1. Innbydelse med oppgavesett og fasit sendes alle videregående skoler på vår distribusjonsliste. Det er komiteens mening at alle elever i 3. klasse bør få tilbud om å delta slik at de får mulighet til å kvalifisere seg til den 2. oppgaverunden. Besvarelsene rettes av skolens kjemilærere som sender inn liste med navn og poengscore. Kjemi-OL komiteen setter opp resultatliste, og inviterer de omlag 150 beste til å delta i 2. runde. Tre elever trekkes i tillegg ut bland de 50 beste for å få delta på Berzeliusdagarna i Stockholm.
    

   2. runde

   Andre uttaksprøve avholdes normalt i januar. Oppgavesettet skal kunne besvares på bakgrunn av samlet faginnhold i Kjemi1 og Kjemi2. IChO-komitéen lager oppgavesett for en 3 timers prøve som sendes alle skoler med elever som er tatt ut etter første runde. Skolen arrangerer prøven. Besvarelsene sendes direkte til kjemi-OL komitéen som retter besvarelsene og tar ut de 16 beste som deltakere i finaleuken ved Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo.

   Finalekurs

   De 16 beste fra 2. runde møtes til et 5 dagers opphold ved kjemisk institutt. Alle deltakere har de siste årene fått bokpremie fra Yara. På kurset blir det både undervisning i kjemi utover skolepensum, populærvitenskapelige foredrag og omvisninger som gir deltakerne kontakt med forskningsmiljøer ved instituttet. Kurset avsluttes med en finaleprøve, der det tas ut fire deltakere til den internasjonale kjemiolympiaden.
    

   Forberedelse

   De fire deltakerne til den internasjonale finalen får en ekstra kjemibok som gave fra Norsk Kjemisk Selskap, og noe veiledning om emner som bør leses hvis det blir tid ved siden av skolearbeidet. Det holdes en 2-4 dagers "treningsleir" ved Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo, før avreise til den internasjonale finalen. Her vil det arbeides med både teori og laboratoriearbeid godt utover skolens kjemiemner.
    

   Den Internasjonale Kjemiolympiaden

   De fire deltakerne reiser sammen med to ledere fra kjemi-OL komitéen. Den internasjonale konkurransen består av to heldagsprøver, en i teori og en i laboratoriearbeid. I resten av de 8 – 9 julidagene legges det opp et program for deltakerne med både faglige og mer turistmessige ekskursjoner i tillegg til sosiale aktiviteter, for at deltakerne skal bli godt kjent med hverandre. Hvert lag får sin egen lokale guide.

   Lederne bruker en vesentlig del av tiden på møter der finaleoppgavene blir endelig utformet på bakgrunn av forslag utarbeidet av vertslandet. De oversetter så oppgavene til norsk og skriver dem ut. De retter oppgavene, og har sensurmøter der resultatlisten settes opp. Videre holdes jurymøter der aktuelle saker som f. eks. forandring av regler og håndtering av eventuelle problemer blir tatt opp.
    

   Økonomi

   Alt arbeidet med kjemiolympiaden gjennomføres på dugnad. Gjennomføring av kjemiolympiadene baseres på en bevilgning fra Norges forskningsråd/Naturfagsenteret. og Universitetet i Oslo, gjennom Kjemisk Institutt og Det matematisk-naturvitenskapelig fakultetet. Yara stiller med bokpremier til de 16 elevene som kvalifiserer seg til finaleuken.
    

   Tidligere datoer for kjemiolympiaden

   Datoene for kjemiolympiaden 2021/2022 er følgende:
   1. runde: En dag i ukene 40-42 i 2021.
   2. runde: Torsdag 17. februar 2022.
   Finaleuke: 4.-8. april 2022. 
   Treningsleir: juni 2022.
   Nordisk finale juli 2022, Reykjavik, Island
   Internasjonal finale: 10.-20. juli 2022, arrangert av Tianjin, Kina, men foregår pga Covid digitalt med en samling i Oslo for de norske deltagerne.
    
   Datoene for kjemiolympiaden 2020/2021 er følgende:
   1. runde: En dag i ukene 40-42 i 2020.
   2. runde: Utsatt til fredag 19. mars 2021.
   Finaleuke er avlyst. 
   Treningsleir: juni 2021.
   Nordisk finale er avlyst
   Internasjonal finale: juli 2021, verstland Japan. Arrangeres digitalt.
    
   Datoene for kjemiolympiaden 2019/2020 er følgende:
   1. runde: En dag i ukene 40-42 i 2019.
   2. runde: Torsdag 6. februar 2020.
   Finaleuke: 30. mars - 3. april 2020.
   Treningsleir: juni 2020.
   Nordisk finale: juli 2020 på Island - Avlyst pga korona
   Internasjonal finale: 6.-15. juli 2020 i Istanbul, Tyrkia. Endret til remote digital teoretisk prøve 25. juli.
    
   Datoene for kjemiolympiaden 2018/19 er følgende:
   1. runde: En dag i ukene 40-42 i 2018.
   2. runde: 30. januar 2019.
   Finaleuke: 18.-22. mars 2019.
   Treningsleir: juni 2019.
   Nordisk finale: juli 2019 i Finland
   Internasjonal finale: 21.-30. juli 2019 i Paris, Frankrike
   Datoene for kjemiolympiaden 2017/18 er følgende:
   1. runde: En dag i ukene 40-42 i 2017.
   2. runde: 24. januar 2018.
   Finaleuke: 12.-16. mars 2018.
   Treningsleir: juni 2018.
   Nordisk finale: 16.-19. juli 2018 i Oslo
   Internasjonal finale: 19.-29. juli 2018 i Praha/Bratislava, Tsjekkia og Slovakia
    
   Datoene for kjemiolympiaden 2016/17 er følgende:
   1. runde: En dag i ukene 40-42 i 2016.
   2. runde: 1. februar 2017.
   Finaleuke: 20.-24. mars 2017.
   Treningsleir: 26.-28. juni 2017.
   Nordisk finale: 2.-5. juli 2017 i Stockholm/Uppsala
   Internasjonal finale: 6.-15.juli 2017 i Nakhon Pathom, Thailand
    
   Datoene for kjemiolympiaden 2015/16 er følgende:
   1. runde: En dag i ukene 40-42 i 2015.
   2. runde: 27. januar 2016.
   Finaleuke: 14.-18. mars 2016.
   Treningsleir: juni 2016.
   Nordisk finale: 4.-9. juli 2016 i København
   Internasjonal finale: 23. juli - 1. august 2016 i Tbilisi, Georgia
    
   Datoene for kjemiolympiaden 2014/15 er følgende:
   1. runde: En dag i ukene 40-42.
   2. runde: 28. januar 2015.
   Finaleuke: 23.-27. mars 2015.
   Treningsleir: 22.-25. juni 2015.
   Skandinavisk finale: 16.-19. juli 2015 i Oslo
   Internasjonal finale: 20.-29. juli 2015 i Baku, Aserbajdsjan
    
   Datoene for kjemiolympiaden 2013/14 er følgende:
   1. runde: En dag i ukene 40-42.
   2. runde: 22. januar 2014.
   Finaleuke: 17.-21. mars 2014.
   Treningsleir: 22.-25. juni 2014.
   Skandinavisk finale: 15.-18. juli 2014 i Stockholm
   Internasjonal finale: 20.-29. juli 2014 i Hanoi, Vietnam

    

   Publisert 7. feb. 2011 18:35 - Sist endret 22. sep. 2022 12:47