Informasjon til medlemmer under koronakrisen

Vi er alle i en vanskelig og usikker tid der helse, sikkerhet og familie kommer først. Samtidig må vi arbeide for å sikre våre medlemmers rettigheter i en tid med sykdom, karantene, ansvar for barn, arbeid hjemmefra, der UiO er i beredskap. 

Hovedtavtalen og hovedtariffavtalen gjelder stadig

Vi forholder oss til Hovedtariffavtalen som før. Avtalen er forlenget grunnet utsatte forhandlinger sentralt. 

Lokale lønnsforhandlinger på UiO etter punkt 2.5.3 i HTA:
Forhandlinger skulle vært avholdt 2. april, men er utsatt grunnet koronasituasjonen. 

Lokale lønnsforhandlinger på UiO etter punkt 2.5.1 i HTA:
De sentrale parter møtes ikke før i slutten av august. Vi kommer derfor tilbake til våre medlemmer om disse forhandlingene. 

Medbestemmelse og lønnsforhandlinger under korona

Velferdspermisjon - hjemme med barn?

Hvilke regler gjelder for ansatte som må være hjemme med barn?

Regjeringen har i pressekonferanse 16. mars 2020 sagt at de som er hjemme med barn og er i ferd med å nå grensen for omsorgspenger vil få utvidet perioden til 20 dager totalt for hver forelder. UiO ber derfor ansatte som må være hjemme med barn på grunn av stengte skoler/barnehager å bruke omsorgsdager (sykt barn). Om kvoten for omsorgsdager er oppbrukt, vil arbeidsgiver innvilge velferdspermisjon med lønn

Arbeidstid - Midlertidig avtale om arbeidstid i staten

I staten er det inngått avtale mellom de sentrale partene i staten med bakgrunn i koronapandemien 2020.

Midlertidig avtale om hviletid, kjernetid og overtid.

Ansatt på kortere kontrakter?

Forskerforbundet har oppfordret ledelsen til å sørge for at det lokalt lages oversikter over når kontrakter utløper, gi god informasjon til de det gjelder, og vurdere forlengelse. Hvis situasjonen vi er oppe i vedvarer vil forsinkelse ramme mange grupper, særlig stipendiater, postdoktorer og midlertidig ansatte forskere på eksterne midler.

Emneord: korona, medbestemmelse, lønnsoppgjør, Lønnsforhandlinger, arbeidstid
Publisert 25. mars 2020 14:58 - Sist endret 25. mars 2020 14:58