Medbestemmelse og lønnsforhandlinger under korona

UiO satte beredskap 2.mars, og torsdag 12.mars ble det første ekstraordinære IDF-møte avholdt med partene. 

Hovedtavtalen

Vi forholder oss under korona til Hovedavtalen i staten som før, der medbestemmelse vil bli ivaretatt av tillitsvalgte.  
Vi har i samråd med UiO-ledelsen blitt enige om å avholde kun IDF-møter sentralt og via zoom-møter. Det betyr at IDF-møter på fakulteter og museer ikke avholdes inntil videre og at saker meldes inn sentralt. Våre lokale tillitsvalgte følger med og melder fra om saker til oss sentale tillitsvalgte som vi bringer videre.

Hovedtariffavtalen

Hovedtariffavtalen i staten forlenges. Sentralt tariffoppgjør er utsatt til slutten av august.
Det betyr at forarbeid på UiO knyttet til lokale forhandlinger, 2.5.1 i HTA, ordinære forhandlinger, også vil bli utsatt noe. 


Lokale lønnsforhandlinger på UiO etter punkt 2.5.3 i HTA, særskilte forhandlinger:
Forhandlinger skulle vært avholdt 2. april, men er utsatt grunnet koronasituasjonen. Partene har for øvrig gjort en avtale med arbeidsgiver om at krav som skulle vært forhandlet 2. april og normalt hatt virkningsdato 1.april, stadig vil fremmes som avtalt og ha denne virkningsdato tross utsatte forhandlinger. Virkningsdato for innfridde lønnskrav ved professoropprykk er som før, dvs. dato for innlevering av søknad. 

Publisert 17. mars 2020 09:15 - Sist endret 26. mars 2020 08:52