Forlengelse for NFR-stipendiater og -postdoktorer - kort søknadfrist

Postdoktorer på UiO (med NFR-finansiering) kan på lik linje med stipendiater søke om forlengelse grunnet korona. 

Information in English

Illustrasjon: colourbox.com

Postdoktorer kan på lik linje med stipendiater oppleve forsinkelser under korona. 

Kunnskapsdepartementet skriver i et brev at ordningen med forlengelse som fra før gjelder stipendiater, nå også skal gjelde for postdoktorer. 

Se UiOs omtale om forlengelse for stipendiater og postdoktorer. 

De som kan søke om forlengelse er stipendiater, samt postdoktorer som har mindre enn seks måneder igjen av sin kontrakt per 12. mars 2020 .

Grunnlaget for å søke forlengelse for stipendiater og postdoktorer omtales som inngripende hindringer, herunder: 

  • tjeneste i helsesektoren
  • beordring til tjeneste i de 15 definerte samfunnskritiske områdene
  • intern omdisponering til f.eks. undervisningsoppgaver som ikke dekkes av
  • pliktarbeidsandelen
  • forsinket datainnsamling og eksperimentell virksomhet
  • forsinkelser knyttet til hjemmekontor
  • i tillegg er det et krav for postdoktorer at man spesifiserer nytteverdien av en slik forlengelse. Det bør som en hovedregel forventes at forlengelsen vil gjøre det mulig å ferdigstille arbeid (artikler, patenter, bøker e.l.) som er viktige for kandidatens fremtidige karrieremuligheter. 

Forlengelse gis normalt inntil to måneder. En eventuell forlengelse ut over 2 måneder må
dokumenteres særskilt. Avbrekk av mindre enn 2 ukers varighet kompenseres ikke.

UiO gikk i juli ut med informasjon om til enhetene om intern søknadsfrist for fakultene 26. august. For stipendiater og postdoktorer som er berørt er fristen tidligere. Ta kontakt med din leder for informasjon om lokal frist. 

Emneord: Forlengelse, korona, stipendiater, postdoktorer
Publisert 21. aug. 2020 21:09 - Sist endret 2. sep. 2020 10:13