Lokale lønnsforhandlinger 2019

Høsten 2019 vil det bli gjennomført lokale lønnsforhandlinger etter hovedtariffavtalen, pkt. 2.5.1.

Lokale forhandlinger høsten 2019

Forhandlinger i henhold til Hovedtariffavtalens pkt 2.5.1 starter i september og skal etter planen være sluttført innen 31. oktober 2019.

Resultatene vil bli formidlet til alle som har sendt inn krav etter at protokoll foreligger. Virkningsdato for eventuelle lønnsopprykk vil være 1.juli d.å.

Kravfrist for Unio-medlemmer

Frist for å sende inn krav til Forskerforbundet ved UiO som forhandler på vegne av alle Unio-medlemmer på UiO, er torsdag 15. august 2019.

Kravskjema for Unio-medlemmer

NB! Krav må sendes via nettskjema, andre innsendte skjemaer o.l. vil ikke bli behandlet.

Oversikt over ulike muligheter for lønnsendring

Se vår guide for lønnsheving.

Gode krav

Forskerforbundets og øvrige Unio-forbunds medlemmer oppfordres til å sende inn velfunderte krav, og alle krav vil bli grundig og individuelt vurdert. Som tidligere år vil vi gjøre vårt ytterste for at flest mulig av våre medlemmer får solid uttelling i lønnsoppgjøret. 

Vi ber om at kravene på en tydelig og kortfattet måte viser til kriterier i UiOs lønnspolitikk for de ulike stillingsgruppene,

Det kan være lurt å knytte argumentasjonen til en eller flere av punktene som er listet opp under hver stillingsgruppe i dokumentet. Det er også smart å sjekke når du sist fikk lønnen justert i lokale forhandlinger. Vi ber særlig dere som ikke har fått opprykk de siste 5 år om å fremme krav, da det ligger i UiOs lønnspolitikk å vurdere dere spesielt.

Vi minner om at du som arbeidstaker har rett til en årlig samtale med din nærmeste leder om kompetanse, ansvar, lønn og karriereutvikling. Samtalene skal bidra til likelønn mellom kjønnene. Dette er hjemlet i Hovedtariffavtalens fellesbestemmelser § 3 pkt. 5 (lovdata.no).

Om pottens størrelse

Forskerforbundets hovedsammenslutning Unio kom 24. mai til enighet med staten om lønnsoppgjøret for 2019.  Avtalen innebærer at alle Unio-medlemmer får et prosentvis tillegg pr 1. mai 2019 gjennom oppjustering av lønnstabellen. Unio klarte å løfte inngangslønn for stipendiater ansatt etter 1.mai betraktelig. Dette for å sikre god rekruttering til forskningen framover. I tillegg er 1,24 % av lønnsmassen på UiO avsatt til lokale forhandlinger for inneværende år. Den lokale potten i årets mellomoppgjør er mindre i år enn i fjor, trolig rundt 40 millioner kroner til fordeling i den delen som omfatter medlemmer i Unio, LO, YS og de uorganiserte.

Emneord: lønn, lønnsforhandling, 2.5.1, tariffavtaler, kravskjema, Unio Av Cecilie W. Lilleheil
Publisert 28. juni 2019 12:50 - Sist endret 28. juni 2019 12:50