Om Akademisk bridgeklubb

Her er litt om klubbens historie, klubben slik den er i dag, og våre aktiviteter og arrangementer. Noe mer spesifik og praktisk informasjon finnes i lenkene i listen til venstre.

Historie

Akademisk bridgeklubb ble stiftet 11. august 1945, og har alltid vært en bridgeklubb rettet mot studenter på Blindern og Universitetet i Oslo. Antall aktive spillere har variert mye gjennom årene. Etter tusenårsskiftet var klubben sovende frem til 2011, mens det i perioder på 1950 tallet var over 100 aktive spillere i klubben. Norgesmesterskapet for par har blitt vunnet av medlemmer fra Akademisk bridgeklubb flere ganger, og vi har hatt deltagere i internasjonale mesterskap.

Akademisk Bridgeklubb i dag

I dag er Akademisk bridgeklubb en klubb for alle som vil spille bridge. Hovedmålgruppen er studenter ved utdanningsinstitusjoner i Oslo, og vi har klubbkveldene våre på Blindern. Vi bruker det meste av tid og ressurser på å rekruttere helt ferske spillere, og vi kan hjelpe mer erfarne spillere videre til å spille turneringer. Vi er medlem av Oslo bridgekrets og norsk bridgeforbund, og våre medlemmer får spillernummer som brukes til å registrere turneringsresultater.

Aktiviteter og arrangementer

Vi spiller bridge hver tirsdag fra klokka 17.30 i østenden av 1. etasje i Vilhelm Bjerknes hus på Blindern. Vilhelm Bjerknes hus huser Realfagsbiblioteket, og har addresse Moltke Moes vei 35. Her er det bare å møte opp for å spille, lære, eller bare ta en prat med oss.

Se mer informasjon om opplegget på våre klubbkvelder på denne siden.

I ferier og lignende, eller ved veldig lavt oppmøte, kan klubbkveldene bli avlyst, eller kun bli arrangert ved nok interesse. Nærmere informasjon om hver enkelt klubbkveld ligger på våre facebook sider.

Vi arrangerer en sosial spillkveld en eller to ganger hvert semester. Da bestiller vi pizza, som klubben betaler for. Fokuset på disse arrangementene er mer på den sosiale siden ved bridge, og mindre på den pedagogiske. Informasjon om disse arrangementene kommer under fanen for arramgementer her på siden, og på våre facebook sider.