English version of this page

Bli medlem

Her er informasjon om medlemsskap, og om hvordan en blir medlem i Akademisk bridgeklubb.

Akademisk Bridgeklubb er som klubb medlem av Norges Bridgeforbund (NBF). Alle våre medlemmer blir registrert som spillere i klubben, og får tildelt spillernummer fra NBF. Spillernummeret brukes til registrering i turneringer hvor det deles ut mesterpoeng.

For å bli medlem kan du ta kontakt med styret, se siden for kontaktinformasjon. Du kan også møte opp på en av våre klubbkvelder hver tirsdag, der kan vi melde deg inn på direkten. Vi trenger navn, adresse, epost-adresse og fødselsdato (ikke fullt personnummer) for å melde inn et nytt medlem.

Alle som deltar på våre klubbkvelder mer enn to ganger skal være medlemmer av en bridgeklubb. Spillere som ikke er medlem hos oss (men i minst en annen bridgeklubb) må betale 20 kroner hver kveld for å spille.

For medlemmer som er 25 år eller yngre (en kan fylle maks 25 år i inneværende kallenderår) er medlemskontingenten 50 kr. Medlemmer under 25 år er juniorspillere, og NBF vil kreve inn forbundskontingenten på ytterligere 50 kr selv. Kontingenten må betales hvert år.

For medlemmer over 26 år er medlemskontingenten er 150 kr for nye medlemmer, som ikke har vært medlem av en klubb under NBF tidligere. Av denne summen går 50 kr til klubben og 100 kr som forbundskontingent til NBF (som i dette tilfellet går via klubben). Et slikt medlemsskap kalles introduksjonsmedlemsskap (I-medlemsskap). En er I-medlem ut første året, og det påfølgende året. Kontingenten må betales hvert år.

For medlemmer over 26 år som ikke kan være I-medlemmer (altså medlemmer som har vært medlem av en klubb i NBF tidligere) er prisen opp mot 550 kr. Dette inkluderer 100 kr til klubben, 200 kr til Oslo bridgekrets og 250 kr til NBF. Spillere som er medlemmer av flere bridgeklubber skal betale kontingenter til krets og forbund bare en gang, så da kan summen som skal betales til oss bli lavere.

Se siden for betalingsinformasjon for informasjon om betaling av medlemsskap og evt. betaling for å spille hos oss.

Her er en oversikt over klubbens medlemmer og mesterpoeng. Her kan en logge inn med spillernummer og redigere hva som skal være synlig for allmenheten av øvrig informasjon. Ved innmelding første gang får du en epost med mer informasjon om dette.

Spillere som skal spille turneringer på høyere nivå kan få behov for spillerlisens. Ta kontakt med styret for å få spillerlisens ved behov.

Publisert 3. jan. 2020 15:46 - Sist endret 16. jan. 2022 16:19