Palmebladet og medlemskort

Første utgave av Palmebladet med faktura for medlemskontingenten, vil bli sendt ut i slutten av mars. 

Gyldig medlemskort for 2016 vil fungere fram til medlemskortene for 2017 er sendt ut. Medlemskortet er festet på fakturaen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publisert 28. feb. 2017 00:29 - Sist endret 26. mars 2022 23:19