Årsmøte i Botanisk hages Venner 2021

Botanisk hages Venner kaller inn sine medlemmer til årsmøte.

Foto: Trine Nervum

På grunn av den ekstraordinære situasjonen og uforutsigbarheten med korona og gjeldende smittevern, har det vært meget utfordrende å planlegge for årsmøtet 2021. Det er derfor kortere varsel enn normalt. 

Ifølge vedtektene §3 skal årsmøtet avholdes innen utgangen av februar måned. Styret beklager at med den gjeldende koronasituasjonen, er det ikke mulig å avholde årsmøte på vanlig måte. Dette er heller ikke ønskelig på grunn av smittesituasjonen. Styret har derfor vedtatt å holde årsmøtet, inkludert tilhørende valg, digitalt. Valgkomiteen har kommet med en innstilling som styret støtter. 

 

På grunn av den ekstraordinære situasjonen, er det ikke alle punkter på den ordinære agendaen som lar seg behandle. Det digitale årsmøtet inneholder sakslisten, årsberetningen for venneforeningen og regnskapstall.

 

Agenda:

 

Årsmøte

I henhold til vedtektene for Botanisk hages Venner, sist endret 11. februar 2020.

A) Konstituering

  • Valg av ordstyrer
  • Valg av referent
  • Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen

B) Årsberetning

C) Revidert regnskap

E)  Valg

     1. Valg av leder

     2. Valg av to styremedlemmer

     3. Valg av tre varamedlemmer

     4. Valg av revisor

     5. Valg av valgkomité

Valgkomitéen består av tre medlemmer, en er fra styret.

 

 

Medlemmene blir tilsendt en e-post med link til det digitale årsmøtet, som gjennomføres i form av et nettskjema. Merk at den utsendte e-posten ikke vil være fra Botanisk hages Venners ordinære e-post konto! Hvis du har fått ny, eller ikke har registrert e-post adresse hos oss tidligere, send oss oppdatert informasjon på medlem@botaniskhagesvenner.no.

 

Publisert 4. feb. 2021 15:44 - Sist endret 15. feb. 2021 12:30