Veksthuset uten statlig finansiering

Botanisk hages Venner (BhV) er sjokkert over at Solberg-regjeringen uten videre satte strek over mange års arbeid.

Tegning som viser det nye utstillingsveksthuset i Botanisk hage.

I over 11 år er det bevilget penger til den omfattende forprosjekteringen for veksthuset. Innholdet i utstillingene er planlagt til hver minste detalj. Forprosjektet ble ferdig i 2020 og er gryteklart for igangsetting. Illustrasjon: Stein Halvorsen Arkitekter AS

Prosjektet har fått betydelige midler til prosjektering - ikke for å leke seg med ideer, men for å kunne bygge noe nytt, spektakulært og nyvinnende innen kunnskapsutvikling og -formidling.

Veksthuset vil bli en attraksjon i seg selv, men den viktigste oppgaven er å formidle biologisk mangfold, klimapåvirkning og hvordan vi kan ta vare på det for framtida. At de tekniske løsningene også er framtidsrettet, er ingen ulempe. Å se veksthuset i sammenheng med andre anlegg og aktiviteter ved Naturhistorisk museum (NHM) og i Botanisk hage er av stor betydning.

BhV har gjennom sin virksomhet i mange år samlet inn penger til realisering av veksthuset. Selv om et millionbeløp er småpenger i den store sammenhengen, har medlemmene jobbet iherdig mot dette målet. Alt arbeidet er frivillig og ulønnet.

BhV støtter uttalelsene fra styreleder og direktør for NHM, og oppfordrer Stortinget og den nye regjeringen til å finne penger til å starte arbeidet!

Botanisk hages Venner
v/styret


Les om hvordan det nye veksthuset er planlagt og se tegninger.

Emneord: veksthuset Av Torbjørg Breivik
Publisert 30. okt. 2021 16:32 - Sist endret 30. okt. 2021 16:34