Guidekurs

Kurset er utsatt til våren 2022. Da blir det i samarbeid mellom Naturhistorisk museum og Botanisk hages Venner arrangert kurs for nye guider i Botanisk hage. 

Vil du bli guide i Botanisk hage?

Venneforeningens guider gir omvisninger i Botanisk hage i sommerhalvåret, både på norsk og engelsk. Hver søndag i mai-august er det gratis omvisning for publikum. I tillegg tar vi i mot bestilling på omvisninger fra private grupper, foreninger og bedrifter når som helst i hagens åpningstid. Inntektene fra disse går til Botanisk hages Venner, og brukes til mange gode formål i hagen. En god guide gir besøkende en positiv og interessant opplevelse når de kommer hit, og har derfor en sentral funksjon. Det viktigste er ikke at man som guide behersker mye detaljkunnskap, men at man har fortellerglede og evner å inspirere de besøkende til å komme tilbake og lære mer. Botanisk hage setter stor pris på guidekorpset.

 

Tid og sted

Kurset avvikles på tirsdager kl 18-20. Totalt legger vi opp til åtte kvelder. Vi holder til på Naturhistorisk museum. De to siste gangene planlegger vi å være utendørs i Botanisk hage.

 

Hva inneholder kurset?

Vi går gjennom mange ulike temaer. Du får blant annet en innføring i Botanisk hages historie, hagens inndeling, de ulike anleggene som bl.a Fjellhagen, Oldemors hage og Urtehagen, samt noen av trærne og plantene som vokser her. Du får også lære om temaer som naturmangfold og økologi, samt guideteknikk. Vi som holder kurset er ansatt på Naturhistorisk museum og fra Botanisk hages Venner. I tillegg henter vi inn andre forelesere fra museet. Vi arrangerer samlinger for guidene vår og høst, og har ellers jevnlig kontakt gjennom sesongen. Kurset er gratis.

 

Hvem er kurset for?

Kurset er åpent for medlemmer av Botanisk hages Venner som har fortellerglede, og er interessert i å dele sin kunnskap med besøkende grupper. Vi forutsetter at de som melder seg er interessert i å tilegne seg stoffet, og også vil påta seg omvisninger etter hvert. Det følger ikke med noen forpliktelser for den som måtte få kalde føtter underveis.

 

Godtgjørelse

Omvisningene er i utgangspunktet frivillig arbeid, men du vil få utbetalt et vederlag som kompensasjon for de utgiftene du pådrar deg.

 

Påmelding

Send e-post til : nhm-guiding@nhm.uio.no

 

Innmelding

Les mer om medlemskap i Botanisk hages Venner ved å trykke her.

 

Publisert 30. sep. 2020 21:38 - Sist endret 13. jan. 2021 23:15