Forlengelse av søknadsfrist for salgsplass til julemarkedet

Vi tar fortsatt imot søknader om salgsplass på Julemarkedet, og forlenger søknadsfristen til 20. august 2020.

Fra julemarkedet 2019. Foto: Marianne Lange Karlsen

 

Send søknad til  info@botaniskhagesvenner.no, og oppgi hvilke produkter du ønsker å selge. Vi legger vekt på at markedet skal ha et variert tilbud av varer, og vil ta hensyn til dette når vi vurderer hvilke selgere som skal få plass.

På grunn av Korona-pandemien må vi fortsatt ta forbehold om markedet kan avholdes som planlagt. Vi legger ut informasjon på hjemmesiden vår så snart vi vet om det kan arrangeres, og om det vil bli gjort spesielle tiltak før og under arrangementet.

 

 

Publisert 8. juni 2020 22:43 - Sist endret 8. juni 2020 22:46