Adresseendring

I forbindelse med utsendelse av høstnummeret av Palmebladet, ønsker vi å minne alle våre medlemmer som har endret adresse, om å gi oss beskjed, slik at medlemsbladet kommer til riktig adresse.

Ny adresse kan sendes på e-post til medlem@botaniskhagesvenner.no.

 

 

 

 

 

 

Publisert 24. aug. 2020 21:51 - Sist endret 24. aug. 2020 21:51