Hvordan Biørneblæs er Organisert

Biørneblæs er en akkurat passe stor organisasjon, og har organisert seg deretter. Nedenfor forklares dette litt bedre.

Generalforsamling

Vårt høyeste organ er Generølforsamlingen (det andre kaller generalforsamling. Generøl avholdes mot slutten av hvert semester og velger CentralChomitéen (det andre foreninger kaller et styre) for neste semester.

 

CentralChomitéen

Centralchomitèen ( CC ) består som regel av åtte personer med følgende verv

 1. Administrerende Directeur
  • Styreleder og orchesterets kontakt med omverdenen. Planlegger spilleoppdrag og holder alle andre i ørene
 2. Musicalsk Leder
  • Vår dirigent. Styrer orchesteret på spillinger og spilleoppdrag. Velger hva vi skal spille
 3. Chapitalist 
  • Økonomisjef (og de facto nestleder). budsjetterer, fører regnskap, fakturerer etc.
 4. Huuleboer
  • Ansvarlig for Grava (Lokalet vårt), setter opp ryddelister og følger disse opp.
 5. Materialphorvalter
  • Forvalter instrumentparken vår, ordner med evt. utlån, reparasjoner og innkjøp.
 6. Oelchieph
  • Sørger for at vi har det vi trenger av drikke, potetgull og sjokolade når vi trenger dette.
 7. Notechieph
  • Holder orden på det store notearkivet vårt. 
 8. Bibliotechar/Bibliotequinde 
  • Vår sekretær, holder orden på post og biblioteket vårt.

 

Ytterlige verv

I tillegg til CC-vervene har vi en rekke mindre verv som ofte er knytt sammen med enkelte arrangementer, slik som medicinmand,  eller er rene support-verv, som IT-ansvarlige og syerske.

Publisert 25. aug. 2015 15:46 - Sist endret 12. aug. 2016 15:49