Tildelinger

Her følger en liste over de som Ordenen har funnet verdig til å motta en utmerkelse

Foto fra Vinterballet 2019

Ridderkors

2020 - Anders Vik

2019 - Jo Klaveness 

2018 - Kristin Johanne Grasmo

2018 - Stian Holm Skjelberg

2017 - Helene Jonassen

2016 - Hege Christensen

2015 - Torunn Gudmestad

2015 - Halvor Aandal

1987 - Yngve Torud

1983 - Magne Moe

1983 - Mathis Gundersveen

1983 - Ida Hegna

1983 - Jon Laake

1980 - Per Kristian Bakkelie

1979 - Jens Kristian Wold

1979 - Leif Bjørkvoll

1977 - Berit Smestad Paulsen

1976 - Torstein Nøkleby

1976 - Helga Nøkleby

1976 - Vigleik Strind

1975 - Eli A. Søgård

1975 - Kåre Storeheier

1975 - Harry Lind (Finland)

1972 - Karl Arne Wærnhus

1972 - Roald Kvamme

1971 - Hermann Koerber (Tyskland)

1971 - Rolf Bjerke Paulssen

1969 - Bjarne Salvesen

1969 - Henrik Andersgaard

1969 - Tor Waaler

1965 - Gunvor Solheim

1965 - Bjørn Johannesen

1963 - Leif M. Paulsen

1963 - Grethe Jürgensen

1963 - Peter de Mayo Billev (Danmark)

1963 - Aage Petersen

1961 - Vaktmester Arnesen

1961 - Gerd Gustavsen

1961 - Åste Weider Nielsen

1959 - Tove Schiefloe

1956 - Olav Damslora

1956 - Elisabeth Svendsrud

1956 - Alf Kvigne

1955 - Ole Lenan (Danmark)

1953 - Asbjørn Andresen

1952 - Georg Gundersen

1952 - Torfinn Høyland

1952 - Kjell Steinar Aasen

1951 - Kristi Heier f. Grønberg

1951 - Einar Lande

1951 - Harald Neerland

1951 - Haldis Lund f. Næstvold

1951 - Sven Olav Oftedal

Kommandørkors

1987 - Bjørn Johannesen

1977 - Tove Måseide f. Schiefloe

1971 - Vaktmester Arnesen

1967 - Marit Lande

1967 - Martha Moldung

1965 - Ingrid Bjoner

1959 - Einar Lande

1959 - Lauritz Schmidt

1955 - Prof. Per Finholt

1953 - Hermann Bjørge Heibek

1951 - Prof. Axel Jermstad

1951 - Prof. Ove Arbo Høeg

1951 - Prof. Arnold Nordal

1951 - Prof. Bjarne Samdahl

1951 - Stud.pharm. Egill Rydstrøm

1951 - Stud.pharm. Ole Arnulf Moripen

Storkors

1987 - Per Finholt

1987 - Einar Lande

1979 - Arnold Nordal

Publisert 19. mai 2016 15:09 - Sist endret 5. mars 2020 12:26