Opprinnelsen til Ordenen

Den Gyldne Slanges Orden (D.G.S.O) ble innstiftet 19. mai 1951, og første ordenspromosjon ble foretatt samme dato, under avslutningsballet på Pinsestevnet i Oslo 1951. Tidsskriftet omtaler begivenheten på følgende måte: "Senere på aftenen var det ordenspromosjon og dans".

Idéen til D.G.S.O. stammer fra daværende stud.pharm. Egill Rydstrøm, som for øvrig var Nordisk Ombudsmann ved Pinsestevnet i Oslo 1951. Tanken vakte begeistring i Pinsestevnekomitéen, og det ble straks startet med utarbeidelse av lover og ritual. Ritualet skapte mest vanskeligheter, det skulle selvsagt være på latin, og en måtte ta kontakter utenfor Farmasøytisk institutt. Det ble forfattet av professor dr. philos. Leif Amundsen, som igjen ble assistert av krefter innenfor Farmasøytisk institutt, nemlig professor dr.philos. Ove Arbo Høeg og stud.pharm. Tor Waaler.

Dermed var det vanskeligste gjort, og det ble satt i gang forberedelser til utdeling under Pinsestevnet våren 1951. Det første ordenskapitel besto av følgende, alle daværende stud.pharm.'er:

Stormester: Egill Rydstrøm

Skattmester: Tor Waaler

Ceremonimester: Jens Kristian Wold

Ordensvern: Torfinn Høyland

Terner: Tullik Haug, Aslaug Amundsen

Promosjonen var en strålende og verdig forestilling. Stormesteren annonserte at Fru Pharmacia allerede tidlig samme morgen hadde åpenbart seg for ham og tildelt ham kommandørkorset for at han igjen skulle kunne utdele ordenen til verdige kandidater.

Følgende ble tildelt den høye orden:

Kommandørkors:

  • Professor A. Jermstad
  • Professor O. A. Høeg
  • Professor A. Nordal
  • Professor B. Samdahl
  • Stud.pharm. Ove Moripen

Ridderkors:

  • Stud.pharm. Kirsti Grønneberg
  • Stud.pharm. Harald Neerland
  • Stud.pharm. Haldis Nestvold
  • Stud.pharm. Sven O. Oftedal
  • Cand.pharm. & cand.med. Einar Lande

Ordenskapitlets drakter ble leid i de første år, og det tok noen år før dette forholdet ble rettet på. Daværende stud.pharm. Gunvor Solheim fikk i 1961 fart i sakene, og tok kontakt med Statens Håndverk- og Kunstindustriskole. Tegningene til draktene ble utarbeidet der i samråd med henne, mens selve arbeidet med sying, etc., ble utført av Gunvor Solheims kull. Og da dette besto av bare jenter, var saken snart ordnet. Gunvor Solheim er senere blitt tildelt Ridderkorset for denne innsatsen (1965).

Ordenens ritual fristet lenge en tilfeldig tilværelse, og holdt på å gå tape sammen med notatene fra ordensutdelingene. Ordenskapitlet tok initiativ til å få innkjøpt en ordensprotokoll, og ritualet samt en nøyaktig beskrivelse av selve promosjonen ble nedtegnet i denne bok i 1966. Videre er alle promoverte ordensmedlemmer innført etter årstall. Utarbeidelse og nedtegnelse av Den Gyldne Slanges historie i Ordensprotokollen i 1969 representerte en naturlig avslutning på dette viktige arbeid.

Av Ukjent
Publisert 19. mai 2016 15:01 - Sist endret 19. mai 2016 15:12