Den Gyldne Slanges Orden

Den Gyldne Slanges Orden - Collegium Serpentis Aurea - er en orden underlagt Studentforeningen Veneficus. Ordenen har som formål å hedre de som arbeider for farmasistudentenes fremme, og bidrar til sosial eller faglig fremgang.

Ridderkorset

 

Opprinnelig hadde ordenen 3 grader:

  • Ridder
  • Kommandør
  • Storkors

Ved rådsmøtet høsten 2014 ble det besluttet at kun Ridderkorset kan tildeles. Ordenen tildeles kandidater som har gjort mye for studentene ved Farmasøytisk institutt. Dette kan være studenter, ansatte eller andre, nasjonalt såvel som internasjonalt.

Publisert 19. mai 2016 14:57 - Sist endret 30. mai 2016 16:28