Fremdriftsplan for Urlinns �y

FREMDRIFTSPLAN FOR URLINNS ØY

 

Dette er en veiledende fremdriftsplan, for å gjøre det enklere for arrangører og spillere å disponere tiden. Det blir holdt sykvelder for de som vil lage egne kostymer (Temaene for sykveldene er veiledende, hvis du gikk glipp av et tema kan du lage det når som helst).

 

  • Innen 29. mai: Spillerne skal ha laget seg det som spesielt trengs for egen rolle.

 

  • Innen 1. juni:
    • Alle rollene skal være på plass (hos spillerne)
    • Sted og transport skal være ordnet

 

  • Mandag 12. juni kl 12->: Gigamegasy- og mekkedag hos Even.

 

  • 17.-18. juni: Første del av liven, fra lørdag morgen til søndag kveld.

 

  • Uken mellom: Tid for forberedelser til helg to, arbeid med roller etc.

 

  • 24.-25. juni: Andre del av liven, fra lørdag morgen til søndag kveld.

 


Überurl Sist endret: torsdag 8. juni 2000

Publisert 19. juli 2009 16:55 - Sist endret 25. juli 2009 15:56