URLs nye websider

Denne sommeren har URLs web gjennomgått en skikkelig opprydning. URLs gamle websider har fått et løft fra usammenhengende og mangelfull html og har samtidig tatt i bruk mange av de fine funksjonene i Vortex, som er den CMS (content management system), utviklet ved UiO, som sidene nå er publisert i.

Om URL

Alle dokumenter jeg syns beskriver URL er dyttet inn her. Dette inkluderer referater, vedtekter, styresammensetning mm.

Mye av arbeidet har ligget i å få navigasjonen på plass. Dette ble stort sett gjort ved å legge filer jeg ville ha lenket opp i navigasjonen i egne undermapper.

Gallerier

Galleriene som hadde index-filer fra før har fått lov til å være som de var. Gallerier uten bildeoversikt har fått nye automagiske samleside. Her står det igjen litt arbeid med å skrive beskrivelse til hvert bilde. Dette kan gjøres på bildets om-fane.

Prosjekter

Alle URLs prosjektsider har fått en opprenskning slik at de er lettere å vise frem i URLs nye drakt.

Kompendier

Kompendiene har fått noen nye vektorbaserte illustrasjoner laget i Paint shop pro. Jeg har også fjernet ankere og laget nye innholdsfortegnelser bassert på overskrift

og

I tillegg har jeg ryddet opp i html-koden som noen steder var litt merkelig.

Referater, arrangementer og nyheter

Referatene som var skrevet i den gamle xml-malen er blitt konvertert til html.

Det samme gjelder arrangementene og nyhetene.

Emneord: laiv, prosjekter, kompendier, gallerier Av Lise Hamre
Publisert 18. aug. 2009 13:21 - Sist endret 29. nov. 2011 08:43