Generalforsamling våren 2011

Siste Generalforsamling i URL.

Vi nøster opp alle løse tråder og setter dato for gravøl mens vi spiser sjokolade og gråter salte tårer.

1. Godkjenning av innkalling (GAI)

2. Godkjenning av dagsorden (GAD)

3. Godkjenning av referat (GAR)

http://foreninger.uio.no/url/om/referater/2010/genforsh10.html

4. Hylle alle forhenværende styremedlemmer

5. Valg av referent

6. evt. Valg av nytt styre (minst 4 styremedlemmer)

 

Ved valg av nytt styre settes dato for neste medlemsmøte ellers fortsettes URLs siste Generalforsamling med følgende agenda:

7. Nedleggelseskomiteen valgt ved forrige generalforsamling fordeler oppgaver.

8. Fordeling av URLs stæsj og midler

URLs siste vilje og testamente:
Den administrative delen legges ned/overføres til Legionen, mens det sosiale nettverket videreføres som websider og maillister.

(Overlockmaskinen URL kjøpte inn til kostymeworkshopen beholder kostymeworkshopen.)

Stæsjet vårt ligger på ROM. Noe penger brukes på gravøl, resten overføres til Legionens konto.

Mailliste og websider opprettholdes av Lise. Websidene kan slås sammen med legionens.

 

Status på nedleggelseskomiteens oppgaveliste:

1) Lage liste over tidligere styremedlemmer (Lise)
2) Kalle inn til gravøl
3) Fordele stæsj i henhold til testamentet - Gjort
4) Gjøre noe med websidene (Lise)
5) Stenge postboksen - Gjort
6) Melde URL ut av Hyperion - Gjort
7) Levere utleggsskjemaer til Lise (alle som har uoppgjorte utlegg for URL (spesielt Sveinn))
8) Betale ut uoppgjort gjeld inkludert regning for postboksen (Lise)
8) Avslutte kontoen - krever (sannsynligvis) referat fra Generalforsamling med underskrift fra samtlige styremedlemmer. (Lise eller Sveinn)

Planlegging av gravøl

Foreslått dato: 17. juni
Forslag:
Alle som har sittet i URLs styre inviteres til restaurant for å spise og drikke på URLs regning. Alle gamle og nye medlemmer ønskes velkomne, men må betale sin mat selv.
Forslag til sted: Asylet, Peppes, Bjørungs, Dubliners.

Ønsker andre forslag til restaurant med "laiv-sjarme"

Publisert 14. jan. 2011 11:08 - Sist endret 29. nov. 2011 09:10