Innkalling til Generalforsamling i URL

Det virker som det bare er de som ikke har tid, mulighet eller lyst til å stelle med URLs drift som har meninger om URLs fremtid, ingen i URLs nåværende styre ser ut til å ha ork til å fortsette (untatt Sveinn, men ikke alene), og ingen av URLs medlemmer virker å være interessert.

Er det slutt?

Godkjenning av innkalling (GAI)
Godkjenning av dagsorden (GAD)
Godkjenning av referat (GAR)

Referatet fra forrige Generalforsamling er å finne på våre websider:
http://foreninger.uio.no/url/om/referater/2010/genforsv10.html

Hylle Store Sol
Valg av referent

Valg av nytt styre
(Ingen kandidater har meldt seg, men det er fortsatt mulig å nominere seg
til styret)
evt. valg av nedleggelseskomite
(Lise har tatt ansvar og har meldt seg frivillig. Ønsker hjelpere.)

Skriving av URLs siste vilje og testamente:
Fordeling av URLs stæsj og midler
Arvinger som er foreslått:
Laivfabrikken, Ravn, Leg XV og kostymeworkshopen

Nedleggingskomiteens oppgaver:
Kalle inn til siste generalforsamling i 2011
Dersom nytt styre uteblir skal komiteen sørge for å
1) kalle inn til gravøl
2) fordele stæsj og midler i henhold til testamentet
3) gjøre noe med websidene
4) stenge postboksen
5) melde URL ut av Hyperion
6) Avslutte kontoen


Planlegging av gravøl
Forslag:
Alle som har sittet i URLs styre inviteres tilrestaurant for å spise og
drikke på URLs regning. Alle gamle og nye medlemmer ønskes velkomne, men
må betale sin mat selv.
Forslag til sted: Asylet
Ønsker andre forslag til restaurant med "laiv-sjarme"
 

Publisert 28. okt. 2010 19:52 - Sist endret 29. nov. 2011 09:10