Generalforsamling

Vårens generalforamling kan love kake og sære digresjoner!  

Dagsorden:
-Godkjenning av innkalling
-Godkjenning av dagsorden
-Godkjenning av referat
-Hylle Organisatrix
-Valg av referent
-Årsberetning
-Økonomirapport
-Valg av nytt styre
-Vårens program
-Foreløpig program for høsten
-Eventuelt

Om du vil ha saker inn til dagsorden, er det fint om du melder fra på
forhånd.
 

Publisert 19. juni 2009 15:19 - Sist endret 29. nov. 2011 09:10