Generalforsamling høsten 2009

Her er all informasjon om generalforsamlingen til URL:

Høstens generalforsamling tirsdag 20. oktober kl 1630 i foajeen i
Vilhelm Bjerknes' hus.

Dagsorden er ikke endelig, men vil inneholde:

-Godkjenning av innkalling (Innkallingen er forsinket med 5 dager --
altså ikke med henhold til vedtektene. Gen.fors. velger selv om det blir
konsekvenser av dette.)
-Godkjenning av dagsorden
-Godkjenning av referat
-Hylling av Webmistress for nye websider
-Hylling av Store Sol av opplagte grunner
-Valg av referent
-Semesterberetning for våren 2009.
-Økonomirapport for 2009 t.o.m. uka før gen.fors. (Regnskap o.l.)
-Veiledende budsjett for 2009
-Program for resten av høstsemesteret (Noen som har lyst til å arrangere
minilaiv?)
-Program for våren (Forslag tas imot med takk!)
-Evt. supplering av styret (Det er fortsatt ansvarsfrie plasser i styret!)
-Eventuell hylling av øvrige medlemmer som ønsker å bli hyllet
-Andre eventueltsaker

Om du vil ha andre saker inn til dagsorden, er det fint om du melder fra
på forhånd, gjerne såpass tidlig at dersom det krever noe forarbeider,
så rekker vi å gjøre det.

Publisert 16. okt. 2009 11:19 - Sist endret 29. nov. 2011 09:10