Medlemsmøte 19. februar

Saksliste:

-Gai, gad, gar
-LotR-maraton 23. februar - planlegging
-Minilaivplanlegging (med blæsteplaner)
-Planer for å trykke program/reklameflyer
-...og sørge for at de blir delt ut/hengt opp
-Sjokolade
-Evt

Publisert 9. okt. 2009 09:57 - Sist endret 29. nov. 2011 09:10