Medlemsmøte 8. januar

Saksliste:

-GAI GAD GAR
-Planlegge genfors
-Andre foreningers arrangementer dette året - en oversikt
-Planlegge andre arrangementer framover
-Hyperion Oslo kaller inn til årsmøte
-Evt
-Sjokolade

Publisert 9. okt. 2009 09:57 - Sist endret 29. nov. 2011 09:09