Medlemsmøte 5. februar

Saksliste:

-Gai, gad, gar
-Lenatur
-Laivmarked i mai
-Trykking av program
-Rekrutteringstiltak
-Innkalling til genfors
-Evt
-Sjokolade!
Publisert 9. okt. 2009 09:57 - Sist endret 29. nov. 2011 09:09