Medlemsmøte 2. september

Saksliste
-Gai, gad, gar
-Oppsummering av foreningsdag
-Oppsummering av minilaiv
-Planlegge program for høsten
-Eventuelt
-Sjokolade!

Publisert 9. okt. 2009 09:57 - Sist endret 29. nov. 2011 09:09