Generalforsamling i URL

URLs generalforsamling avholdes tirsdag 4. mars kl 1700 i foajeen, VB, Blindern. Det blir kake og snop til alle!

Dagsorden:
-Godkjenning av innkalling
-Godkjenning av dagsorden
-Godkjenning av referat (fra forrige genfors)
-Valg av referent
-Årsberetning
-Økonomirapport
-Valg av nytt styre (Leder, Sekretær, Materialforvalter, Økonomiansvarlig, Andre styremedlemmer)
-Oversikt over årets program
-Evt
Vi tar gjerne inn flere styremedlemmer! Si ifra til oss før eller under
genfors
om du har lyst til å stille. Spørsmål om vervet kan stilles til
url-styret@studorg.uio.no eller de enkelte styremedlemmene.


Publisert 9. okt. 2009 09:56 - Sist endret 29. nov. 2011 09:09