Generalforsamling

URL innkaller til generalforsamling med sjokolade
tirsdag 30. september kl 1700 i Vilhelm Bjerknes' hus, Blindern

Dagsorden:
-Godkjenning av innkalling
-Godkjenning av dagsorden
-Godkjenning av referat fra forrige generalforsamling
-Hylling av Organisatrix!
-Valg av referent
-Halvtårsberetning
-Økonomirapport
-Supplering av styret (se under)
-Program for høsten og våren
-Eventuelt

Supplering av styret:
Styret har rett til å supplere seg selv ved frafall, og siden vår eminente økonomiansvarlige Lise har "barselpermisjon" en stund til, vil vi gjerne få inn et nytt styremedlem.

Publisert 9. okt. 2009 09:56 - Sist endret 29. nov. 2011 09:09