2020

Det ble ikke avholdt konserter i 2020 på grunn av koronapandemien.