2018

Tidligere

Tid og sted: 14. des. 2018 12:15 - 12:45, Vestibylen i Georg Sverdrups hus

Velkommen til Unikors tradisjonelle julekonsert

Tid og sted: 12. des. 2018 12:15 - 12:45, Det odontologiske fakultet, Geitmyrveien

Unikors tradisjonelle julekonsert på Odontologisk fakultet

Tid og sted: 2. des. 2018 15:30 - 16:30, Universitetets Aula

Unikor deltar på Universitetets adventkonsert i Aulaen 1. søndag i advent.

Tid og sted: 22. aug. 2018 16:30 - 17:00, Geitmyrsveien 69, Store Auditorium
Tid og sted: 13. aug. 2018 15:00 - 16:00, Universitetsplassen, Karl Johansgate 47

Universitetets offisielle kor deltar på høytidelig mottakelsesseremoni for nye studenter.

Tid og sted: 20. juni 2018 14:00 - 14:30, Ole Johan Dahls hus
Tid og sted: 8. juni 2018 12:15 - 12:45, Foajeen i Georg Sverdrups hus

Tradisjonen tro synger vi for sommer og håper den kommer.

Gratis adgang.