Om stipendiatrådet

Stipendiatrådet fungerer som et talerør for stipendiatene ved Det juridiske fakultet og representerer stipendiatenes interesser i fakultetets organer. Rådet skal også orientere stipendiatene om viktige saker som angår dem.

Foto: Florin Garoi (sxc.hu)

Stipendiatrådet skal fylle en tillitsvalgtfunksjon for stipendiatene på tvers av fagområder og institutter, og samtidig bidra til å forbedre kommunikasjonen mellom stipendiatene og fakultetsorganene. Stipendiatrådets medlemmer deltar i fakultetsstyret, Programrådet for forskerutdanning og Likestillingsutvalget.

Kontakt oss dersom du har forslag, kommentarer, bekymringer eller annet du ønsker vi skal ta opp i disse organene. Vi tar med glede imot dine synspunkter om hvordan stipendiattilværelsen kan forbedres.

Stipendiatrådet ved Det juridiske fakultet ble dannet ved allmøte høsten 2009.
 

Stipendiatrådet 2018 (generelle henvendelser: stip-rad@jus.uio.no)

Nils Gunnar Skretting (IOR): Leder, representasjon forendringer kontorfasilitetene, representant i Fakultetsstyret

Ingrid Birgitte Lund (IOR): Sekretær, sosiale aktiviteter, representant i PFF

Hanna Ahlström (IFP): Økonomi, vara sosiale aktiviteter, representat i IVA, 2. vara i Fakultetsstyret

Luca Tosoni (IFP): Webansvarlig, vara i IVA

Worku Gedefa Urgessa (IFP): representant i LiMU 

Gunnhild Storbekkrønning Solli (IOR): 1. vara i Fakultetsstyret, vara i LiMU, vara PFF

Emneord: Stipendiatrådet
Publisert 7. mars 2011 14:05 - Sist endret 30. okt. 2018 17:35