Om stipendiatrådet

Stipendiatrådet fungerer som et talerør for stipendiatene ved Det juridiske fakultet og representerer stipendiatenes interesser i fakultetets organer. Rådet skal også orientere stipendiatene om viktige saker som angår dem.

Foto: Florin Garoi (sxc.hu)

Stipendiatrådet skal fylle en tillitsvalgtfunksjon for stipendiatene på tvers av fagområder og institutter, og samtidig bidra til å forbedre kommunikasjonen mellom stipendiatene og fakultetsorganene. Stipendiatrådets medlemmer deltar i fakultetsstyret, Programrådet for forskerutdanning og Likestillingsutvalget.

Kontakt oss dersom du har forslag, kommentarer, bekymringer eller annet du ønsker vi skal ta opp i disse organene. Vi tar med glede imot dine synspunkter om hvordan stipendiattilværelsen kan forbedres.

Stipendiatrådet ved Det juridiske fakultet ble dannet ved allmøte høsten 2009.
 

Stipendiatrådet 2019 (generelle henvendelser: stip-rad@jus.uio.no)

Astrid Iversen (IFP): Leder, representant i Fakultetsstyret

Nicola Claire Strain (IOR): Sekretær, sosiale aktiviteter

Runar Hilleren Lie (IOR): Økonomi, representat i IVA

Johan Vorland Wibye (IOR): representant i PFF

Birgit Hellesnes (IOR): representant i LiMU 

Jørgen Sørgard Skjold (IOR): akademisk aktiviteter 

Emneord: Stipendiatrådet
Publisert 7. mars 2011 14:05 - Sist endret 16. jan. 2019 15:38