Nytt PsyDoc styre

I desember 2016 fikk PsyDoc et nytt styre, med både nye og gamle ansikter. Bettina Nielsen ble valgt inn som leder og Johanna Katarina Blomster som nestleder, i tillegg ble Felix Anker Klein og James Michael Joe valgt inn som styremedlemmer. Disse har fått Ragnhild Bø og Vidar Ulset med fra forrige styret.

Published Feb. 23, 2017 11:57 PM - Last modified Feb. 23, 2017 11:57 PM