Forsiden

PsyDoc - Hva er det?

PsyDoc er en interesseorganisasjon for PhD-kandidater og Post-doktorer ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. Organisasjonens formål er å styrke akademiske og sosiale bånd til dens medlemmer. Det arrangeres sosiale begivenheter, som lønninspils og middager, samt. workshops og seminarer for å styrke medlemmenes ferdigheter.

Mailingliste

Vi opplever at det er vanskelig å få sendt ut mail til alle stipendiater og post-doktorer som hører til PSI. Derfor har vi laget en mailingliste som man selv kan skrive seg på, slik at man er sikker på at man får informasjonen vi sender ut. 

Formålet med mailinglisten er å informere om arrangementer i regi av foreningen. Det vil være forenklet informasjon om det som allerede står på arrangement-sidene våre.

Nyheter