Om

PsyDoc er en interesseorganisasjon for PhD-kandidater og Post-doktorer ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. Organisasjonens formål er å styrke akademiske og sosiale bånd til dens medlemmer. Det arrangeres sosiale begivenheter, som lønninspils og middager, samt. workshops og seminarer for å styrke medlemmenes ferdigheter.

 

Organisasjonen

Organisasjonen drives av og for stipendiater og post-doktorer. Alle er velkomne som bidragsytere til organisasjonens eventer. Vi sikter etter å fordele arbeid på tvers av flere, slik at arbeidsmengden for hver enkelt er så liten som mulig.

PsyDoc ble stiftet i November 2013 på initiativ av Torgeir Moberget, nestleder for UiOdoc, interesseorganisasjonen for PhD'ere og Post-doktorer for hele UiO. I 2017 består styret av Bettina Nielsen (leder), Johanna Katarina Blomster (nestleder), Ragnhild Bø (medlem), Felix Anker Klein (medlem) , James Michael Joe (medlem) og Vidar Ulset (medlem). 

Organsisasjonen mottar økonomisk støtte fra Psykologisk institutt for å drive virksomheten. Stiftelsen ble møtt med entisuasme både fra medlemmer og administrasjonen ved Instituttet.

Det drives også en LinkedIn-side, der løpende informasjon om organsisasjonens virksomhet postes. I tillegg postes det tidvis om relevante og interessante artikler.