Aktuelt

Published Apr. 29, 2014 12:43 PM

John Kruschke har skrevet en bok og er en aktiv blogger i promotering av Bayesiansk statistikk. Dersom man ønsker en praktisk gjennomgang av dette er workshopen en ypperlig anledning for dette. Workshoppen er gratisk for PhD-kanditater og post-doktorer ved Universitetet i Oslo, og kandidater får 1 poeng i "fri metode" for deltagelse.