Nytt PsyDoc styre!

PsyDoc hadde idag General forsamling for å gjennomgå året som har vært og velge nye inn i PsyDoc Styret. 

Andreas Berg Storve, postdoktor i LCBC gruppen, har tatt ledervervet og har fått med seg stipendiat i klinisk nevropsykologi Ragnhild Bø som sin nest-leder. Også ny i styret er Vidar Ulset, stipendiat i utviklingspsykologi. Disse tre har med seg Ann-Marie Glasø de Lange og Anne Cecilie Sjøli Bråthen fra forrige styret. Andreas og Ragnhild har allerede begynt å tenke på hva de vil få til videre med PsyDoc, i tillegg til å fortsette med Oslo PsychScience.

Tags: Kurs, Statistikk, Metode By Athanasia M. Mowinckel
Published Dec. 11, 2015 2:35 PM - Last modified Jan. 18, 2016 1:34 PM