John Kruschke til PSI for workshop i Bayesiansk statistikk 4.-6. Juni

John Kruschke har skrevet en bok og er en aktiv blogger i promotering av Bayesiansk statistikk. Dersom man ønsker en praktisk gjennomgang av dette er workshopen en ypperlig anledning for dette. Workshoppen er gratisk for PhD-kanditater og post-doktorer ved Universitetet i Oslo, og kandidater får 1 poeng i "fri metode" for deltagelse.

Matematiker John Kruschke kommer til Psykologisk Institutt for å holde et tre dagers seminar om Bayesiansk statistikk. De siste årene har det kommet flere og flere innvendinger til den klassiske null-hypotesetestingen som er vår tids gullstandard innen statistikk. Dens begrensninger og problemer har ført til større fokus på mer robuste matematiske tilnærminger til kvantitative analyser. Bayesiansk statistikk er ingen nyhet, men utviklingen av datateknologi har ført til at denne typen statistikk nå er lettere tilgjengelig for flere.

Kurset krever kjennskap til bruk av kommandobaserte statistikk programmer, og bruk av egen laptop/Macbook. Før kurset må man ha innstallert visse programvarer som brukes i kurset, alt dette står forklart veldig tydelig på hans nettsider.

Påmelding til kurset gjøres her, og spørsmål ang. kurset rettes til Prof. Hans Olav Melberg

Tags: Metode, Statistikk, Kurs By Athanasia M. Mowinckel
Published Apr. 29, 2014 12:43 PM - Last modified Aug. 13, 2014 10:59 AM