About

"Odontologisk Studentutvalg" er odontologistudentenes styringsorgan. Vi har ansvaret for å tale studentenes sak i politiske så vel som i faglige saker, og har også et spesielt ansvar overfor den enkelte student. OSU representerer studentene i saker innad på fakultetet, ved Universitetet og utenfor dersom det er naturlig.

OSU jobber kontinuerlig for å bedre studentenes arbeids- og studievilkår ved fakultetet. Møter du problemer i studiehverdagen, er du misfornøyd med undervisningen, eller vil du klage på et eksamensresultat?

Vi tar saken for deg, og hjelper deg med alt fra brevskriving til å finne rett adressat i jungelen av instanser."

Publisert 17. feb. 2009 15:49 - Sist endret 16. okt. 2009 18:34